پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


از تلاش شبانه روزی همه همکاران به ویژه کادر بهداشت و درمان در طول سال گذشته تشکر و قدردانی می کنم

مدیر منابع انسانی موسسه پاسخ می دهد

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ 
موسسه کارآفرینان آواسلامت بنا به ماموریت و چشم انداز خود تلاش می کند تا با همراه نمودن کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی و اجرای کامل طرح در کل کشور گامی موثر در ایجاد امنیت شغلی نیروهای تحت پوشش خود و عدالت در پرداختها بردارد.


تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ 
۱۱:۲۵:۱۹  | 
تعداد بازدید : ۱۰۲۰۵  |  تعداد نظرات : ۰
تکمیل ظرفیت رشته شغل نگهبان فراخوان جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی جهرم 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ 
۱۱:۱۹:۵۷  | 
تعداد بازدید : ۸۱۰۹۸  |  تعداد نظرات : ۵۷
تکمیل ظرفیت سری دوم جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی اردبیل 
در 8 ردیف شغلی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ 
۱:۵۳:۳۱  | 
تعداد بازدید : ۱۱۶۴۷۰  |  تعداد نظرات : ۱۳۸
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ 
۱۶:۴۶:۱۴  | 
تعداد بازدید : ۳۴۵۶  |  تعداد نظرات : ۰
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ 
۱۷:۳۵:۵۴  | 
تعداد بازدید : ۵۸۹۲  |  تعداد نظرات : ۰
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ 
۱۲:۳۵:۵  | 
تعداد بازدید : ۵۶۳۷۴  |  تعداد نظرات : ۵۴
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ 
۱۹:۴۳:۳۲  | 
تعداد بازدید : ۶۴۲۴۷  |  تعداد نظرات : ۴۱
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ 
۱۶:۴۵:۴۶  | 
تعداد بازدید : ۲۱۵۱۸۰  |  تعداد نظرات : ۷۰
صفحه1از8123456...8.بعدي.برو
داشتن پروانه صلاحیت حرفه ای و رعایت معیار ها و شاخص های آن در تمامی نیرو های شاغل در حوزه مراقبت های پرستاری امری ضروری است.

   
 

 


5.3.4.0
V5.3.4.0