پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اعلام پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمون استخدامی دانشكده علوم پزشكی بابل 
شغل نگهبان
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ 
۱:۲۲:۳۴  | 
تعداد بازدید : ۱۸۶۸۸
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ 
۱۱:۲۵:۲۳  | 
تعداد بازدید : ۱۱۹۵۸
رشته شغل نگهبانی
آزمون برگزار شد آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز 
در 7 ردیف شغلی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ 
۱۵:۳۸:۵۱  | 
تعداد بازدید : ۶۷۸۶۷
لیست پذیرفته شدگان ذخیره جهت بررسی مدارک اولیه لیست پذیرفته شدگان ذخیره جهت بررسی مدارك اولیه 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ 
۱۶:۴۵:۴۶  | 
تعداد بازدید : ۱۶۸۷۷۴
رشته شغلهای کمک پرستار، متصدی خدمات عمومی، نگهبان فراخوان جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی جهرم 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ 
۱۱:۱۹:۵۷  | 
تعداد بازدید : ۱۰۷۱۸
آزمون 4 تیر برگزار شد جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی اردبیل 
در 8 ردیف شغلی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ 
۱:۵۳:۳۱  | 
تعداد بازدید : ۴۱۲۷۰
جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشکی البرز جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی البرز 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ 
۹:۳۶:۵۶  | 
تعداد بازدید : ۹۹۱۳
متقاضیان گرامی ثبت نام آزمون از ساعت 12روز یکشنبه مورخ 12 اردیبهشت 1400 شروع و به مدت 10 روزادام ...
آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ 
۱۱:۵۳:۵۰  | 
تعداد بازدید : ۱۴۶۹۵
صفحه1از7123456...7.بعدي.برو

5.3.4.0
V5.3.4.0