پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فهرست جدید بررسی مدارک رشته شغل نگهبان- نگهبان سرایدار آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ 
۱۱:۵۳:۵۰  | 
تعداد بازدید : ۳۶۳۲۰  |  تعداد نظرات : ۲۲
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ 
۱۶:۴۵:۴۶  | 
تعداد بازدید : ۱۹۸۴۹۴  |  تعداد نظرات : ۵۷
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ 
۱۹:۴۳:۳۲  | 
تعداد بازدید : ۳۲۷۹۹  |  تعداد نظرات : ۲۵
معرفی به گزینش آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز 
در 7 ردیف شغلی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ 
۱۵:۳۸:۵۱  | 
تعداد بازدید : ۱۶۶۲۹۳  |  تعداد نظرات : ۲۴۰
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ 
۱۱:۱۹:۵۷  | 
تعداد بازدید : ۵۸۰۳۳  |  تعداد نظرات : ۳۹
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ 
۱۹:۵۸:۱۶  | 
تعداد بازدید : ۵۱۸۶  |  تعداد نظرات : ۱
نتیجه مصاحبه جاماندگان رشته شغل نگهبانی - افزایش ظرفیت جذب جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی اردبیل 
در 8 ردیف شغلی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ 
۱:۵۳:۳۱  | 
تعداد بازدید : ۸۷۲۶۲  |  تعداد نظرات : ۱۲۵
اعلام فهرست جدید بررسی مدارک رشته شغل خدمتگزار فراخوان جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ 
۱۲:۳۵:۵  | 
تعداد بازدید : ۳۷۳۵۶  |  تعداد نظرات : ۴۷
صفحه1از8123456...8.بعدي.برو

5.3.4.0
V5.3.4.0