پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


پس از انجام فرآیندهای اداری که در این خصوص صورت گرفت قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان با شرکت بیمه ما منعقد گردید .

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ 
در این آزمون 2400 نفر داوطلب جهت اشتغال در 8 رشته شغلی شرکت کرده بودند.

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ 
ثبت از داوطلبان دراسفند ماه 1399 انجام شده بودکه به دلیل شرایط حاد بهداشتی حاکم بر کلیه نقاط کشور و عدم صدور مجوز برگزاری، آزمون در این تاریخ برگزار گردید.


اعلام پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمون استخدامی دانشكده علوم پزشكی بابل 
شغل نگهبان
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ 
۱:۲۲:۳۴  | 
تعداد بازدید : ۱۸۶۹۴
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ 
۱۱:۲۵:۲۳  | 
تعداد بازدید : ۱۱۹۶۷
رشته شغل نگهبانی
آزمون برگزار شد آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز 
در 7 ردیف شغلی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ 
۱۵:۳۸:۵۱  | 
تعداد بازدید : ۶۷۸۹۰
لیست پذیرفته شدگان ذخیره جهت بررسی مدارک اولیه لیست پذیرفته شدگان ذخیره جهت بررسی مدارك اولیه 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ 
۱۶:۴۵:۴۶  | 
تعداد بازدید : ۱۶۸۷۷۸
رشته شغلهای کمک پرستار، متصدی خدمات عمومی، نگهبان فراخوان جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی جهرم 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ 
۱۱:۱۹:۵۷  | 
تعداد بازدید : ۱۰۷۲۵
آزمون 4 تیر برگزار شد جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی اردبیل 
در 8 ردیف شغلی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ 
۱:۵۳:۳۱  | 
تعداد بازدید : ۴۱۲۷۹
جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشکی البرز جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی البرز 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ 
۹:۳۶:۵۶  | 
تعداد بازدید : ۹۹۱۸
متقاضیان گرامی ثبت نام آزمون از ساعت 12روز یکشنبه مورخ 12 اردیبهشت 1400 شروع و به مدت 10 روزادام ...
آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ 
۱۱:۵۳:۵۰  | 
تعداد بازدید : ۱۴۷۰۰
صفحه1از7123456...7.بعدي.برو


داشتن پروانه صلاحیت حرفه ای و رعایت معیار ها و شاخص های آن در تمامی نیرو های شاغل در حوزه مراقبت های پرستاری امری ضروری است.

   
 

 


5.3.4.0
V5.3.4.0