• ساعت : ۱۲:۱۸:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ 
  • تعداد بازدید : 1784
    /  2
فراخوان برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات بیمه ای
*مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1400/03/22 لغایت ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/03/26 * مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 16:00 روز شنبه 1400/04/05

موسسه کارآفرینان آوا سلامت در نظر دارد بیمه تکمیلی درمان کارکنان، عمر و حادثه، بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و بیمه آتش سوزی اموال و اثاثیه را بصورت مناقصه دو مرحله ای به بیمه گران واگذار نماید.

* مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1400/03/22 لغایت ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/03/26

* مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 16:00 روز شنبه 1400/04/05

* زمان بازگشایی پاکت ها: مطابق زمان های مندرج در اسناد

* میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی مطابق شرایط مندرج در اسناد

 

تماس با واحد امور قراردادها: 88771830

نشانی: تهران خیابان ولیعصر (عج) پایین تر از خیابان دکتر عباسپور (توانیر) پلاک 2490/4

امتیاز :  ۴.۳۳ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0