• ساعت : ۱۵:۳۸:۵۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ 
  • تعداد بازدید : 114865
اعلام زمان مصاحبه
آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز
در 7 ردیف شغلی
 
 
 
اطلاعیه شماره 9 ( 1400/08/16)
تغییر برنامه مصاحبه ( تست آمادگی جسمانی)
- زمان مصاحبه (تست آمادگی جسمانی) و تکمیل ظرفیت داوطلبان زن رشته شغل نگهبان به روز پنجشنبه 20 آبان 1400 تغییر یافت.
- مصاحبه داوطلبان جامانده رشته شغل کاردان فوریت پزشکی ( تغییر برنامه روز پنجشنه 13 آبان) روز چهارشنبه 19 آبان و از ساعت 14 برگزار خواهد شد. 
 
 

 

اطلاعیه شماره 8 ( 1400/08/12)
برنامه زمانبندی جدید جهت انجام مصاحبه تخصصی از پذیرفته شدگان مرحله اول رشته شغلهای کارشناس فناوری اطلاعات سلامت و کارشناس رایانه  و برنامه زمانبندی انجام تست آمادگی جسمانی و مصاحبه رشته شغل نگهبانی و تکمیل ظرفیت در برخی مراکز  این رشته شغل جهت بررسی و راستی آزمایی مدارک به شرح زیر اعلام می گردد.
 
 توجه: عدم مراجعه افراد ذکر شده طبق برنامه زمانبدی و محل مورد نظر، در هر مرحله از فراخوان موجب حذف آنان خواهد شد.
داوطلبان رشته شغل نگهبانی می بایست براساس برنامه زمانبندی و طبق شرایط ذکر شده در بند 5 اطلاعیه شماره 5 به محل برگزاری مراجعه نمایند.

داوطلبان رشته شغلهای کارشناس فناوری اطلاعات سلامت و کارشناس رایانه جهت انجام مصاحبه تخصصی به همراه  تکمیل ظرفیت ذکر شده در اطلاعیه شماره (5 ) می بایست روز شنبه 15 آبان 1400 از ساعت 10 لغایت 14 به نشانی تبریز، خیابان دانشگاه، مرکز تحقیقات و پژوهشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز، طبقه همکف، مرکز فناوری واطلاعات دفتر آقای دکتر رضایی مراجعه نمایند.

 

 
برنامه زمان بندی جدید مراجعه پذیرفته شدگان اولیه
جهت انجام مصاحبه تخصصی و بررسی مدارک  (تکمیل ظرفیت) رشته شغل نگهبانی
 ردیف رشته شغل روز تاریخ جهت انجام مصاحبه بررسی مدارک
1 نگهبانی شنبه 1400/8/15   از شماره 1 الی 54 لیست مربوطه    از شماره 1 الی9 لیست مربوطه 
2 یکشنبه 1400/8/16   از شماره 55 الی 109 لیست مربوطه    از شمار10 الی 18 لیست مربوطه 
3 دوشنبه 1400/8/17   از شماره 110 الی 164 لیست مربوطه    از شماره 19 الی 27 لیست مربوطه 
4 سه شنبه 1400/8/18   از شماره 165 الی 219 لیست مربوطه    از شماره 28  الی 36 لیست مربوطه 
5 چهارشنبه 1400/8/19   از شماره 220  الی 268 لیست مربوطه    از شماره 37 الی 48 لیست مربوطه 
 
 

 

 
اطلاعیه شماره 7 ( 1400/08/09)
 نتایج نهایی رشته شغل سرایدار، خدمات و پذیرش به شرح زیراعلام می گردد.
 
اقدامات ومرحله بعدی متعاقبا به افراد قبول شده نهایی به صورت پیامک اعلام خواهد شد.
همچنین با توجه به عدم شرایط احراز در بخش اردک لو مرند نفر جایگزین جهت بررسی مدارک  می بایست بر اساس شرایط و مدارک مورد نیاز ذکر شده در اطلاعیه شماره 4 مورخ 1400/06/17 همین صفحه در ساعات اداری روز سه شنبه 11 آبان ماه 1400 به دفتر نمایندگی آواسلامت در تبریز مراجعه نماید.
 
افرادی که نسبت به نتیجه آزمون اعتراض دارند می توانند از طریق فرم زیر اعتراض خود را مطرح نمایند.

 

عدم مراجعه در هر مرحله به منزله حذف می باشد.
تعداد نام نام خانوادگی کد ملی جنسیت محل خدمت
1 افشین خیاطی 15*****260 مرد اردک لو مرند 

 

  پذیرفته شدگان نهایی رشته شغل سرایدار، خدمات و پذیرش در شهرهای دارای متقاضی  

 


 

اطلاعیه شماره 6 ( 1400/8/3)
به اطلاع می رساند برنامه زمانبندی مراجعه رشته شغل نگهبان تغییر کرد، برنامه جدید از همین طریق و به صورت پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.
* برنامه رشته شغلهای کارشناسی و کاردانی فوریت پزشکی به قوت خود باقیست.

 

اطلاعیه شماره (5) 1400/8/1
اعلام نتایج بررسی مدارک
پس از بررسی مدارک قبول شدگان مرحله اول نتایج زیر حاصل گردید.
1- پذیرفته شدگان نهایی رشته شغل راننده آمبولانس مشخص گردید.
جهت انجام مرحله بعدی با این افراد تماس گرفته خواهد شد.
2- پذیرفته شدگان نهایی  رشته شغل خدمات، سرایداری و پذیرش متعاقبا اعلام خواهد شد.
 
3- با توجه به عدم احراز شرایط برخی از قبول شدگان مرحله اول در بررسی مدارک تعدادی از رشته شغلها، فهرست تکمیل ظرفیت اعلام گردید.
اسامی فهرست رشته شغلهای سرایدار، خدمات و پذیریش به همراه رشته شغل کارشناس فناوری اطلاعات سلامت طبق شرایط آگهی شماره 4 همین صفحه می بایست روز دوشنبه 3 آبان ماه 1400 به دفتر آواسلامت واقع در تبریز مراجعه نمایند. 
اسامی فهرست رشته شغلهای کارشناس و کاردان فوریت پزشکی به همراه رشته شغل نگهبانی می بایست طبق جدول زمانبندی در روزهای مصاحبه این مشاغل مراجعه نمایند.

 
4- پذیرفته شدگان مرحله اول در رشته شغلهای کارشناس فناوری اطلاعات سلامت - کارشناس رایانه جهت انجام مصاحبه تخصصی
زمانبندی انجام مصاحبه تخصصی برای این رشته شغلها متعاقبا ازهمین طریق اطلاع رسانی خواهد شد.
5- پذیرفته شدگان مرحله اول در رشته شغلهای نگهبانی - کارشناسی فوریت پزشکی - کاردانی فوریت پزشکی جهت انجام مصاحبه تخصصی و تست ورزش  

این افراد می بایست طبق برنامه زمانبندی اشاره شده جهت انجام مصاحبه تخصصی و تست و ورزش به نشانی تبریز، انتهای خیابان شریعتی، جنب دانشکده پرستاری، سالن ورزشی کوثر مراجعه نمایند.

ساعت انجام مصاحبه 8 الی 14 می باشد

حضور کلیه افراد مشخص شده در هر روز در ساعت 8 صبح الزامی می باشد.

توجه:  به همراه داشتن کفش ورزشی، لباس ورزشی و ماسک و مواد ضد عفونی الزامی می باشد.

 

عدم مراجعه در هر مرحله به منزله حذف می باشد.

 

 

برنامه زمان بندی  مراجعه پذیرفته شدگان اولیه

جهت انجام مصاحبه  تخصصی و بررسی مدارک  (تکمیل ظرفیت)

 ردیف رشته شغل روز تاریخ جهت انجام مصاحبه بررسی مدارک
1 نگهبانی  سه شنبه 1400/8/4   از شماره 1 الی 54 لیست مربوطه    از شماره 1 الی9 لیست مربوطه 
2 چهارشنبه 1400/8/5   از شماره 55 الی 109 لیست مربوطه    از شمار10 الی 18 لیست مربوطه 
3 شنبه 1400/8/8   از شماره 110 الی 164 لیست مربوطه    از شماره 19 الی 27 لیست مربوطه 
4 یکشنبه 1400/8/9   از شماره 165 الی 219 لیست مربوطه    از شماره 28  الی 36 لیست مربوطه 
5 دوشنبه 1400/8/10   از شماره 220  الی 268 لیست مربوطه    از شماره 37 الی 48 لیست مربوطه 
 ردیف رشته شغل روز تاریخ جهت انجام مصاحبه بررسی مدارک
6 کاردان فوریت پزشکی سه شنبه 1400/8/11   از شماره 1 الی 50 لیست مربوطه   کارشناس فوریت پزشکی ( کلیه نفرات)
7 چهارشنبه 1400/8/12   از شماره 51 الی 100 لیست مربوطه    کاردان فوریت پزشکی ( کلیه نفرات)
8 پنجشنبه 1400/8/13   از شماره 101 الی 122 لیست مربوطه 
9 کارشناس فوریت پزشکی پنجشنبه 1400/8/13   از شماره 1 الی 17 لیست مربوطه

 

 

 

 
 

 

 


 

اطلاعیه شماره (4) 1400/6/17
اعلام نتایج اولیه آزمون
اسامی قبول شدگان اولیه آزمون  جهت بررسی و راستی آزمایی مدارک به شرح ذیل اعلام می گردد.
 اين اطلاعيه و فهرست اسامي به منزله قبولي نهايي نیست و صرفا بر اساس نمره کسب شده در آزمون و خود اظهاري افرادميباشد. لذا بر اساس مفاد آگهي، پس از بررسی و راستی آزمایی در صورت عدم ارائه احراز شرایط مورد نظر،  نفرات ذخیره جایگزین خواهند شد.
 
افراد قبول شده می بایست طبق جدول زمانبندی زیر جهت ارائه اصل و تصویر مدارک از ساعت  8 الی 14 به دفتر آوا سلامت مستقر در شهر تبریز مراجعه نمایند.
محل دفتر آواسلامت: تبریز،بیمارستان شهیدمدنی قسمت اداری 
 
رشته شغل شماره طبق فهرست هر شغل  تاریخ مراجعه
سرایدار،خدمات و پذیرش از شماره 1 الی 65 1400/6/20
از شماره 66 الی 127 1400/6/21
نگهبان از شماره 1 الی 105 1400/6/22
از شماره 106 الی 210 1400/6/23
از شماره 211 الی 315 1400/6/24
کارشناس فوریت کلیه نفرات 1400/6/5
راننده آمبولانس
کارشناس فناوری اطلاعات
کارشناس رایانه
کاردان فوریت پزشکی از شماره 1 الی 75 1400/6/27
از شماره 76 الی 150 1400/6/28
از شماره 151 الی 221 1400/6/29
مدارک مورد نیاز:  اصل و تصویر فهرست مدارک لازم برای ثبت نام که در دفترچه آزمون ذکر شده است.
 
عدم مراجعه در هر مرحله به منزله حذف می باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


 

اطلاعیه شماره (3) 1400/4/1
برگزاری آزمون
آزمون جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشکی تبریز روز سه شنبه 1 تیرماه 1400 برگزار گردید.
اعلام نتایج متعاقبا از همین طریق اطلاع رسانی خواهد شد.
 

 

 
اطلاعیه شماره (2) 1400/3/22
اعلام زمان صدور کارت و برگزاری آزمون
 
به اطلاع می رساند زمان برگزاری آزمون روز سه شنبه 1 تیرماه 1400 می باشد، ثبت نام کنندگان می توانند طی روزهای 30 و31 خرداد 1400 ماه کارت ورود به جلسه آزمون را از طریق  همین صفحه دریافت نمایند.

 

 
 
 
 
 

 

اطلاعیه شماره (1)

متقاضیان گرامی ثبت نام آزمون از ساعت 16 روز شنبه مورخ 23  اسفند 1399 شروع و به مدت 1 هفته ادامه خواهد داشت، خواهشمند است از تاریخ ذکر شده به همین صفحه مراجعه فرمائید

 

 

امتیاز :  ۴.۱۹ |  مجموع :  ۳۹۴

برچسب ها

    5.3.4.0
    V5.3.4.0