سامانه ثبت اطلاعات متقاضیان اشتغال در حوزه ی بهداشت و درمان

ورود اطلاعات فردی

داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران

درخواست شغل

داوطلب بومی به افرادی اطلاق می گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باشند :
الف - شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
ب - همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
ج - داوطلب حداقل چهار (4) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
د - داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی، حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی در شهرستان و یا استان همدان برای استخدام را داشته باشند. (پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است)

مشخصات تحصیلی داوطلب

اطلاعات تکمیلی

ارسال عکس

عکس پرسنلی : لطفا عکس ارسالی حداکثر 150 کیلوبایت حجم و 200 در 300 پیکسل و اندازه 3*4 باشد .
از صحت تمام اطلاعات وارد شده در فرم فوق اطمینان دارم.
,